Zwroty/wymiany

WYMIANA TOWARU:
Aby dokonać wymiany towaru należy w ciągu max 14 dni od daty otrzymania zamówienia odesłać wymieniany produkt na nasz adres:

F. H. "ART-MAX" ARTUR KIEŻEL
UL. ZWYCIĘSTWA 8 LOK. 59
15-703 BIAŁYSTOK
NIP: 542 247 79 68

Do koperty dołączyć kartkę z informacją na jaki rozmiar/produkt towar ma być wymieniony oraz 10zł na pokrycie kosztów przesyłki powrotnej.


ZWROTY
Aby dokonać zwrotu należy:
 1. Odesłać produkt na adres:
  F. H. "ART-MAX" ARTUR KIEŻEL
  UL. ZWYCIĘSTWA 8 LOK. 59
  15-703 BIAŁYSTOK

 2. Dołączyć wypełniony formularz odstąpienia od umowy sprzedaży. Prosimy wypełnić wg wzoru
 3. Miejscowość, data

  Kupujący:

  ………………………….

  ………………………….

  ………………………….

  ………………………….

  Sprzedawca:

  F. H. "ART-MAX" ARTUR KIEŻEL

  UL. ZWYCIĘSTWA 8 LOK. 59

  15-703 BIAŁYSTOK

  NIP: 542 247 79 68 

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
  Niniejszym oświadczam, iż na podstawie §6 Regulaminu Sprzedawcy, odstępuję od umowy sprzedaży …………………….………………………….………………………..……. (nazwa Produktu) z dnia ………………………………… .

 4. Produkt otrzymałem(-am) dnia ……………………………….. .

  Zgodnie z postanowieniami §6 Regulaminu Sprzedawcy zobowiązuję się do zwrotu na własny koszt Produktu w stanie niezmienionym, wraz z Dowodem zakupu, w terminie 14 dni od daty złożenia niniejszego pisma.

  Zwrot kosztów, proszę dokonać na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………….. , którego właścicielem jest ……………………………………………………………...……………


  Z poważaniem (podpis Kupującego)

4. W przypadku zwrotu Produktu, Sprzedawca w ciągu 14 dni kalendarzowych zobowiązuje się zwrócić pieniądze na podane przez Klienta konto bankowe.